Strona główna
Aktualności
Finansowanie
Ogłoszenia
Katalog firm
Katalog ofert
TRShop
Kontakt
Konferencja „Promocja europejskiego rolnictwa – nowe podejście”
dodano: 29.11.2011


W dniu 29 listopada w hotelu Radisson w Warszawie rozpoczęła się konferencja „Promocja europejskiego rolnictwa – nowe podejście” organizowana przez Agencję Rynku Rolnego w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja wpisuje się w kalendarz prac Komisji Europejskiej nad nowymi przepisami regulującymi działania promocyjne i informacyjne, w ramach których w lipcu 2011 r. opublikowana została Zielona księga w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy.

Dokument ten zapoczątkował refleksję nad polityką działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych zapraszając wszystkie zainteresowane strony: konsumentów, producentów, handlowców i przedstawicieli administracji do dyskusji określającej ramy precyzyjnie ukierunkowanej i ambitnej polityki promocyjnej i informacyjnej, która pomoże lepiej wykorzystywać bogate zasoby europejskich sektorów rolnego i rolno-spożywczego – tak, aby lepiej odpowiadały potrzebom europejskiego i światowego rynku.

W konferencji wzięli udział m.in. Pan Andrzej Butra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych, Pan Czesław Siekierski, Członek Komisji ds. Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, Pan Mirosław Maliszewski, Poseł do Sejmu RP i Prezes Związku Sadowników RP, Profesor Klaus-Dieter Borchardt, Dyrektor Dyrekcji D w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, jak również przedstawiciele państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących, przedstawiciele europejskich i polskich organizacji branżowych oraz instytucji z krajów UE zajmujących się problematyką promocji żywności.

Konferencję otworzył Pan Władysław Łukasik, Prezes ARR, a następnie Pan Andrzej Butra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii promocji produktów rolnych, wspominając w swym wystąpieniu prowadzony przez MRiRW program „Poznaj dobrą żywność” czy też program „Mój rynek”, wspierający tworzenie nowoczesnych targowisk, przyczyniających się do odbudowy więzi między producentami i konsumentami.

W pierwszej części konferencji Profesor Klaus-Dieter Borchardt, Dyrektor Dyrekcji D, w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, przedstawił nowe założenia unijnej polityki promocyjnej w kontekście publikacji Zielonej księgi, która kładzie nacisk na wspieranie europejskiego modelu produkcji rolno-spożywczej – będącego owocem tradycji, umiejętności producentów i ich innowacyjności. Jakość europejskich produktów rolno-spożywczych jest powszechnie uznawana, nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z wysiłków europejskich producentów w kwestiach sanitarnych, środowiskowych oraz dotyczących dobrostanu zwierząt.

W wyniku konsultacji Zielonej księgi wskazane zostały istotne kwestie związane z promocją produktów rolno-spożywczych na rynkach regionalnych i lokalnych, rynku wewnętrznym UE, jak również na rynkach zewnętrznych. Podniesiona została konieczność wspierania krótkich łańcuchów dystrybucji, prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących zrównoważonego odżywiania, podkreślania jakości flagowych europejskich produktów, stworzenia europejskiej platformy informacyjnej. Profesor Borchardt podkreślił konieczność:

rewizji listy grup produktów podlegających wsparciu,
elastycznego reagowania na pojawiające się wyzwania (np. wybuch epidemii E. coli),
prowadzenia programów wielonarodowych,
wspierania europejskiego eksportu poprzez: prowadzenie badań rynku, organizację kampanii informacyjnych, zapewnienie uczestnictwa europejskich producentów w międzynarodowych targach i wystawach.

Na koniec Profesor Borchardt podkreślił, że europejska polityka promocyjna i informacyjna musi zawierać rzeczywistą wartość dodaną – w przeciwnym wypadku nie ma sensu jej prowadzenie.

Następnie, Pan Robert Taylor, Dyrektor Zarządzający European Research Associates, omówił wyniki konsultacji publicznych w sprawie Zielonej księgi, które trwały w okresie od 14 lipca do 7 października 2011 r.

Kwestionariusz zawierał 17 pytań dotyczących czterech podstawowych zagadnień: europejskiej wartości dodanej, promocji na rynku wewnętrznym, promocji na rynku zewnętrznym oraz treści i zarządzania. W konsultacjach uczestniczyli konsumenci, producenci, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne.

W zakresie europejskiej wartości dodanej, konsultacje wykazały potrzebę podkreślenia europejskich wartości: wysokiej jakości, zrównoważonego rozwoju, zdrowia, norm sanitarnych; a także koncentracji na promowaniu produktów, których konsumenci poszukują, bez trwonienia środków na wspieranie produktów mniej popularnych. Na rynku wewnętrznym większość ankietowanych wskazuje konieczność zachowania podejścia ogólnego, za wyjątkiem produktów o Chronionej Nazwie Pochodzenia / Chronionym Oznaczeniu Geograficznym; natomiast oznaczenie narodowe nie powinno stanowić narzędzia promocji.

Większość ankietowanych dostrzega potrzebę wzmożonych działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach zewnętrznych, co powinno być odzwierciedlone w prowadzeniu badań rynkowych, powiązaniu polityki promocyjnej z polityką handlową, jak również w większym wykorzystaniu programów wielonarodowych.

W drugiej części dnia Pan Piotr Kondraciuk, Dyrektor Biura Promocji Żywności ARR, zaprezentował polskie doświadczenia w zakresie promocji żywności. W poprzednich latach większość kampanii była skoncentrowana na rynku wewnętrznym, natomiast w kampaniach tegorocznych i planowanych na kolejne lata dominują rynki zewnętrzne, co pokazuje przyszłościowe myślenie polskich przedsiębiorców. Dominują kampanie związane z rynkiem mięsa, w dalszej kolejności mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. Doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że głównym problemem przy składaniu programów są skomplikowane procedury administracyjne. Wśród programów przyjętych więcej jest programów dotyczących rynków krajów trzecich, mimo, iż są one trudniejsze w przygotowaniu.

Następnie Pan Piotr Kowalewski, Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce, omówił nowoczesne techniki reklamy i promocji. Ilustrując swoją prezentację przykładami rzeczywistych kampanii, Pan Kowalewski pokazał, w jaki sposób współczesne nowoczesne media cyfrowe pozwalają na uzyskanie od konsumentów błyskawicznego feedbacku, jak nowoczesne technologie pozawalają dopasować podaż do rzeczywistych potrzeb konsumentów, pomagają budować więzi między konsumentem a marką, pomagają budować pozytywne emocje.

Następnie, przedstawione zostały działania promocyjne w sektorach: mleka i przetworów mlecznych (Dr Johan Kleibeuker, Sekretarz Generalny European Dairy Association / European Milk Forum), produktów mięsnych (Pan Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso, członek European Livestock and Meat Trading Union) oraz owoców i warzyw (Pan Vincent Dolan, Wiceprezes Promotion, Image and Communication Committee FRESHFEL EUROPE).

Na rynku mleka i przetworów mlecznych oprócz promocji marek / przedsiębiorstw, produktów ChNP i ChOG potrzebna jest także promocja produktów ogólnych, co zostało pokazane na przykładach kampanii z Wielkiej Brytanii i Belgii. Dr Kleibeiker zaprezentował, w jaki sposób Europejskie Forum Mleczne (European Milk Forum) planuje stworzenie, wdrożenie i koordynowanie wielonarodowych programów komunikacji.

Pan Choiński pokazał, w jaki sposób zmieniła się sytuacja na rynku mięsa – dopiero w ostatnich latach pojawiła się realna potrzeba promocji produktów mięsnych – a następnie omówił trwającą właśnie kampanię PQS (Pork Quality Standard). Pokazał, w jaki sposób próbuje się budować świadomość znaku PQS, jak w kampanii mówi się o jakości produktu, jego procesie produkcji i wartościach odżywczych.

Pan Dolan na przykładzie organizacji Freshfel Europe przedstawił rynek produktów świeżych, omówił kolejne elementy analizy SWOT sektora.

Następnie Pan Luciano Trentini, Przewodniczący European Commission Advisory Group on Promotion of Agricultural Products, omówił nowe podejście do promocji europejskiego rolnictwa – konieczność uproszczenia procedur administracyjnych, zwiększenia przejrzystości procesu decyzyjnego, zwiększenia elastyczności polityki promocyjnej, a także możliwości dostosowywania programów do zmieniających się warunków rynkowych, rozszerzenia wykazu produktów objętych programami, wprowadzenia programów obejmujących wiele krajów oraz zwiększenia środków na programy promocyjne i informacyjne.

Na zakończenie drugiego bloku Dr Stephan Mikinovic, Dyrektor Generalny AMA Marketing (Austria) zaprezentował zastosowanie nowoczesnych narzędzi promocji na przykładzie agencji AMA Marketing ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa – omawiając zadania agencji AMA Marketing, konsumpcję mięsa w Austrii, wymogi związane z jakością mięsa, znaki jakości AMA (AMA Gűtesiegel), systemy znakowania mięsa (bos, sus, ovum), świadectwa jakości pasz (pastus) oraz narzędzia wykorzystywane kampaniach prowadzonych przez AMA (broszury, reklamy zewnętrzne, system oznaczeń w sklepach, książki kucharskie, kampanie internetowe).

Trzecią częścią konferencji była dyskusja panelowa na temat skuteczności działań promocyjnych w sektorze rolno-spożywczym, w której udział wzięli Prof. Klaus-Dieter Borchardt z Komisji Europejskiej, Pan Andrzej Butra Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz przedstawiciele europejskich organizacji branżowych – Pan Christian Jochum, przewodniczący grupy roboczej przy Copa Cogeca ds. polityki promocji, Pan Bernd Gruner, Sekretarz Generalny CELCAA (European Liaison Committee for Agricultural and Agri-Food Trade) oraz Pan Laurent Gomez, Sekretarz Generalny AREPO (European Association of Geographical Indications).

Podsumowania konferencji dokonali Prof. Klaus-Dieter Borchardt oraz Pan Władysław Łukasik.

źródło/foto : arr.gov.pl

Komentarze


Dodaj komentarz
nick:
treść:

300


przepisz kod z obrazka:

Akceptuje Regulamin
Wyszukaj:

szukaj w:
aktualności
finansowanie
ogłoszenia
katalog firmLogin:
hasło:

Zarejestruj się

Newsletter:

Dodając swój e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących portalu Technikarolnicza.plKatalog firm:
ITALIA POLONIA
Agroma S.A. w Poznaniu
P.H.U "ROLGWAR" Sp. z o.o.
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
Centrum Techniki Rolniczej sp. z o.o.
DOM HANDLOWY HENRYKI I PAWŁA KORBANKÓW
PPHU FARMASZ
ZIP AGRO
Hydros-System Waldemar Zimiński
Raiffeisen Agro-Technika Sp z o.o.
Hydro-Masz
Euro Elektronika sp. z o.o.
Tekanmotor Sp. z o.o.
Fabryka Wyrobów Metalowych "BRAT-MET"Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
HITMASZ Henryk Kołtonowski Sp.j.
RB projekt - Biuro projektowe
PHU Grocholewicz
Case IH Polska
PPHU ASTO
Farmer sp. z o.o.
ROLSAd Sp.J.
PPHU FARMASZ
Pro-Vega
Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji sp. z o.o.
POM Farmasz
PAM-WWW.FRACKIEWICZ.EU
P.P.U.H.Remix-Oil
AgriTrucks Szendryk
ANT-Polska
Tanie Maszyny Rolnicze
EMMAROL Sp. z o.o.
MARK-ROL Marek Piniasrki
Farmexpert
Biuro Rachunkowe LMT
Technika Rolniczo-Budowlana "ROL-TECH"
ASOC "URPOL" WALERIAN KUNERT
PPHU FARMASZ
TORNUM POLSKA Sp. z o. o.
Pneumat System Sp. z o.o.
Agriaffaires.pl
Agriaffaires.pl
Strefarolnika.pl
Stanimpex
Rad Pol
FOMIR Michał Ilczyszyn
P.H.U. Monika Kędzia
Auto-linka Maria Frydzińska

Ostatnio komentowane
www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:47:24
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:48:12
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:49:01
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:49:56
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:51:24
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:52:03
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:53:14
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:53:46
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:55:19
[zobacz]

www.naprawa-transport.pl
Treść:
www.naprawa-transport.pl

naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
naprawa maszyn budowlanych,
naprawa pojazdów ciężarowych, autobusów oraz dostawczych.
Transport międzynarodowy. Główne kierunki Turcja, Gruzja, Rosja.
Pomoc drogowa cała Europa, autostrada A1-A2
dodano:07.12.2017 00:56:12
[zobacz]


wydawnictwo: Miacom-Studio | mapa strony |